NEWS

General Agent Policy

Với khát vọng không ngừng phát triển để trở thành nhà cung cấp cung cấp [...]

Kinh doanh nội địa

Chúng tôi xúc tiến các hoạt động kinh doanh bắt đầu từ việc đã và [...]

Export cooperation

Mục tiêu của EVC là đưa cà phê trọn vẹn hương vị Việt Nam tới [...]

Information Policy

EVC Coffee is proud to be one of the very few units that successfully build [...]

“THE BEST CUP OF COFFEE MUST BE MADE FROM THE PUREST COFFEE BEANS” A characteristic [...]

Brand Story

                              [...]

Vision Orientation – Mission – Slogan

Vision: Orientation to build EVC into one of the top 5 companies in Vietnam in [...]