1882

Louis Bernard Rabaut ở Pháp đã tạo ra nguyên mẫu của chiếc máy pha cà phê espresso đầu tiên.

1884

Angelo Moriondo ở Ý đã chế tạo và cấp bằng sáng chế cho chiếc máy đầu tiên để pha cà phê espresso.

1901

Luigi Bezzera (một thợ cơ khí) ở Ý được cấp bằng sáng chế cho chiếc máy pha cà phê espresso thương mại đầu tiên, có tiêu đề “Những cải tiến trong máy pha chế và phục vụ cà phê tiện lợi”

1905

Desiderio Pavoni đã mua bằng sáng chế và công ty “La Pavoni” bắt đầu sản xuất máy thương mại tại Milan.

1933

Francesco Illy là người đã phát minh ra máy pha cà phê Espresso tự động đầu tiên.

1946

Achilles Gaggia đã phát minh ra máy pha cà phê Espresso áp suất cao, được coi là máy pha cà phê “Espresso hiện đại” đầu tiên.

1985

Starbucks lần đầu lắp đặt máy pha cà phê espresso tại cửa hàng ở Seattle của họ.

2006

Henrik Nielsen, một người Pháp thực sự yêu thích cà phê đã phát minh ra máy pha cà phê espresso cầm tay đầu tiên trên thế giới, The Handpresso Wild.