Thêm ngay sản phẩm yêu thích vào giỏ hàng và thanh toán từ 0H ngày 1/9/2022 tại đây quý khách hàng nhé : https://shopee.vn/evc.coffee?smtt=0.232994981-1662364090.9